Ingatlannet.hu logo

“Adjuk el közösen!” játék hivatalos szabályzata

A Realio Kft. “Adjuk el közösen!” kedvezményre jogosító játékának hivatalos szabályzata

I. A részvétel feltételei, részvételi jogosultság:

I.1. A játékban minden olyan magánszemély részt vehet, aki az Ingatlannet.hu ingatlankereső portálon a játék ideje alatt rendelkezik regisztrált felhasználói fiókkal és ott feltöltött eladó ingatlan hirdetéssel, valamint ahhoz kapcsolódó képfeltöltéssel az Ingatlannet.hu vonatkozó aktuális szabályzata szerint.

I.2. Részt venni jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét, akár már a játék ideje előtt regisztrált, akár a játék ideje alatt regisztrált magánszemélyként az Ingatlannet.hu oldalon, továbbá rendelkezik érvényes Facebook regisztrációval, és az előző pont szerinti részvételi feltételeknek megfelel.

I.3. A nyereményjátékból ki vannak zárva az Ingatlannet.hu-t üzemeltető Realio Kft-nek, mint a játék szervezőjének (továbbiakban szervező) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai és mindezek hozzátartozói, közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1-2. pontja).

II. A játék időtartama:

A játék 2016. március 1. 00:00 órától – 2016. március 31. 24:00 óráig tart, csak az ebben az időszakban bekövetkező ingatlanhirdetési adatlap megosztások kerülnek figyelembe vételre a játék keretében, a korábbi megosztás szám március 1-jén nullázódik.

III. A játék menete:

III.1 A játékban résztvevő magánszemélyek az Ingatlannet.hu portálon feltöltött saját, fényképes, eladó ingatlan hirdetéseiket (ingatlanhirdetés) népszerűsítik, annak érdekében, hogy az minél több potenciális vevőhöz jusson el a Facebook segítségével és azt minél előbb sikeresen értékesíteni tudják.

III.2 A népszerűsítés úgy történik, hogy ismerőseiket, barátaikat, családtagjaikat felkérik az ingatlanhirdetés adatlapjának a saját Facebook oldalukon való megosztására az ingatlanhirdetés adatlapján található Facebook megosztás gomb segítségével.

Csak a publikus megosztások számítanak a játékban. Egy Facebook felhasználó csak egyszer jogosult megosztani az ingatlanhirdetést.

III.4 Az ingatlan adatlapján található Facebook megosztás gomb melletti számláló mutatja az aktuális megosztások számát.A játék kezdő időpontjában a megosztás szám 0-ról indul, azon ingatlanok esetében is, amelyeket már a játék indulása előtt töltöttek fel és történt megosztás. A játék végén az ingatlan adatlapján található megosztás szám az irányadó a játék és az elérhető kedvezmények szempontjából.

A játék kezdő időpontjában aktuális megosztásszámot kell a játék szabályai szempontjából nullának tekinteni és a játék végén az ott található megosztásszám az irányadó csökkentve a kezdő időpontban már meglévő megosztásszámmal.

A játék ideje alatt elért adatlap megosztások száma alapján a játékban résztvevő magánszemély hirdető a következő pontban meghatározott kedvezményekre válik jogosulttá az Ingatlannet.hu ingatlanhirdetési szolgáltatása tekintetében.

A játék kezdőidőpontja előtt, illetve a záróidőpontja után szerzett megosztások a játékban nem kerülnek beszámításra!

III.5 A játék szervezője fenntartja magának a jogot, hogy diszkvalifikálja a fentieket sértő szavazatokat, illetve nagy számú szabálysértő szavazat esetén kizárja a magánszemély hirdetőt a játékból! A játék során bármikor kizárható a játékból az, aki tisztességtelen eszközöket vesz igénybe, vagy tisztességtelen módszereket alkalmaz.

IV. Kedvezményszintek a saját ingatlanhirdetések tekintetében elért adatlap megosztások függvényében:

nyeremenytablazat

V. Az elért kedvezmények érvényesítése:

V.1 A játék záróidőpontját követő 48 órán belül megállapításra és validálásra kerül a játék ideje alatt elért megosztások száma, és a kedvezményt elért magánszemélyek elektronikus levél útján, a regisztrációban megadott e-mail címükre kiértesítésre kerülnek, valamint ingatlanhirdetésük tekintetében a nyereményszinthez igazodó kedvezmények automatikusan beállításra kerülnek! A megosztásszámmal elért kedvezményekre való jogosultság érvényesítése érdekében semmilyen további cselekményre sincs a magánszemély regisztrálók részéről szükség, azt a szervezők automatikusan beállítják a jogosultak részére!

V.2 Amennyiben valamilyen kedvezményszint elérésére került, úgy az ahhoz tartozó kedvezmények a játék lejártát követő tárgyhótól válik hatályossá a regisztrált fiók tekintetében.

V.3 Amennyiben a hirdető valamilyen oknál fogva nem kíván élni az adatlap megosztási szám alapján őt megillető kedvezménnyel, úgy a kedvezmény eléréséről szóló tájékoztató elektronikus levélre küldött, ilyen tartalmú válaszával egyoldalúan lemondhat a kedvezmény érvényesítéséről.

VI. Személyes adatok kezelése, adatvédelem

A szervező, a személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. Az Ingtalannet.hu általános feltételei szerinti magánszemély hirdetői fiók regisztrációs eljárásában megadott adatokon túl a játék keretében nem kerül sor további személyes adat gyűjtésére.  A jelen játék keretében a kedvezményszinten elért regisztrált magánszemély hirdetők sem a neve, sem más személyes adata nem kerül kommunikálásra, ezzel kapcsolatban semmilyen adatkezelésre sem kerül sor.

VII. Kérdések, panaszok kezelése:

A játék szervezői az alábbi e-mailcímre várják a játékkal kapcsolatos kérdéseket,  észrevételeket, esetleges panaszokat: jatek@ingatlannet.hu

VIII. További feltételek, tudnivalók:

VIII.1 A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékoet bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, szabályait indokolt esetben módosítsa vagy annak véget vessen.

VIII.2 A szervező nem vállal semminemű felelősséget azért, ha bármely, a szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a játékban való részvétel nem tud megvalósulni, vagy maga a játék meghiúsul.

VIII.3 A nyereményjáték teljesen független a Facebooktól, annak szervezésében, lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt, azzal semmilyen módon sem hozható kapcsolatba, ebből kifolyólag teljes körűen és hiánytalanul mentesül a nyereményjátékkal kapcsolatos minden kötelezettség és felelősség alól.