Ingatlannet.hu logo

Közös képviselő és közgyűlés

Közös képviselő feladatai:

  • Közgyűlés határozatait előkészíteni
  • Közgyűlést összehívni
  • Közgyűlésen hozott határozatokat végrehajtani.
  • Az épület fenntartásának biztosítása: például a szemétszállítás intézése, törött ablakok kicseréltetése, takarítás megszervezése stb.
  • Közös költség beszedése a tulajdonosoktól: a közös költség nagysága, illetve összegének emelése is kizárólag közgyűlési határozattal, megfelelő számú tulajdonos beleegyezésével történhet. A közös költség mértéke általában a tulajdonosi hányad függvénye, de ettől eltérően is rendelkezhet a Szervezeti és Működési Szabályzat.

Közgyűlés

Fontos, hogy a közgyűlésen hozott határozatoknak meg kell felelniük a kapcsolódó jogszabályoknak, valamint az alapító okiratnak és a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak. A közgyűlésen megszavazott határozatok csak akkor érvényesek, ha a határidők betartásra kerültek:

  • Rendes közgyűlésre a meghívót 8 naptári nappal a gyűlés előtt kell névre szólóan mindenkihez eljuttatni, akár postaládába dobással, akár személyes átadással vagy postai úton ajánlott levélként
  • Rendkívüli közgyűlés esetén nem kell tartani a 8 napot!
  • Megismételt közgyűlés: általában a napirendi pontok megegyeznek a rendes közgyűlés pontjaival, a különbség abban van, hogy a jelenlévőktől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, ez azt jelenti, hogy az igen szavazatok számának meg kell haladnia a nem és a tartózkodom szavazatok számát.

Szintén a közgyűlésen lehet a közös képviselőt visszahívni, ha az a napirendi pontok között szerepel. A tulajdonosoknak nincs indoklási kötelezettségük, és ha a többség megszavazza a leváltást, úgy a közös képviselő köteles a társasház képviseletét.

Forrás: 2003. évi CXXXIII. törvény