Ingatlannet.hu logo

Otthonfelújítási támogatás

2022 év végéig még igénybe lehet venni az otthonelújítási támogatást, amivel akár 3 millió forintot is spórolhatunk. Lakás vagy ház vásárlása esetén érdemes ezzel is számolni a gyermeket nevelőknek. A lényeg az, hogy lakásfelújítási támogatás igénybevételéhez sietni kell, mert december 31-ig el is kell készülnie a munkálatoknak.

Összefoglaltuk, mik a legfontosabb tudnivalók a támogatás megszerzéséhez.

Mi az az otthonfelújítási támogatás?

Az otthonfelújítási támogatást, vagy más néven lakásfelújítási támogatás egy állami által kínált kedvezmény. Azok vehetik igénybe, akik legalább egy gyermeket nevelnek, vagy gyereket várnak.

Mik a legfontosabb tudnivalók az otthonfelújítási támogatásról?

 • Az otthonfelújítási támogatást már meglévő használt ingatlan korszerűsítésére, felújítására lehet igényelni.
 • A támogatás feltétele, hogy legalább egy gyermeket neveljen az igénylő a felújított lakásban.
 • Az igénylés feltétele minimum egy éve tartó, folytonos társadalombiztosítási jogviszony.
 • Egy család csak egyszer igényelheti a lakásfelújítási támogatást.
 • Az otthonfelújítási támogatás a jelenlegi szabályok szerint legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.
 • A támogatás felső határa 3 millió forint.
 • A támogatásból az állam a felújítási költségek legfeljebb felét állja.
 • A támogatást az állam utólag, a számlák benyújtását követően téríti meg.
 • A támogatás előfinanszírozására legfeljebb 3 százalékos ügyleti kamattal lehet igénybe venni lakásfelújítási kölcsönt.
 • Az igénylés feltétele a legalább egy éve tartó, folytonos társadalombiztosítási jogviszony.
 • Egy család csak egyszer veheti igénybe a lakásfelújítási támogatást.
 • Az otthonfelújítási támogatás legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető, eddigre el is kell készülnie a felújításnak.

A támogatás igénybevételének feltételeit a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet határozza meg.

Mekkora összeget lehet igénybe venni?

A támogatás összege maximum 3 millió forint lehet, ezt azonban nem kötelező teljesen igénybe venned. Az állam legfeljebb a felújítás költségeinek felét fizeti. Ebből az következik, hogy a maximum összeg eléréséhez legalább 6 millió forint értékben kell felújítást végezni. A támogatás összegében az anyagköltségről szóló számlák és a vállalkozói díj számlák 50-50 százalékos arányban szerepelhetnek. Ha az összes számlát vesszük, akkor vagy az anyagköltségnek vagy a munkadíjnak el kell érnie a teljes költségvetés 25 százalékát ahhoz, hogy a maximum támogatást lehessen igényelni.

Példaszámítás: ha 1,5 millió forintot fizettél az alapanyagért és 4,5 milliót a kivitelezésért, akkor 3 milliós támogatást kaphatsz. Viszont ha az alapanyag csak 1 millió forint volt, a kivitelezés pedig 5 millió, akkor hiába került 6 millió forintba a felújítás, az igényelhető támogatás az 50-50 százalékos szabály miatt csak 2 millió.

Ki számít gyermeknek az otthonfelújítási támogatás igénylésénél?

Az otthonfelújítási támogatásnál figyelmebe vehető gyermeknek számítanak

 • a magzatok a várandósság betöltött 12. hetét követően,
 • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekek, akik
 • a 25. életévüket még nem töltötték be, vagy
 • a 25. életévüket már betöltött, megváltozott munkaképességű személyek,
 • kiskorú rokonok, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

Milyen egyéb igénylési feltételek vannak?

Igénylőre vonatkozó feltételek:

 • Házastársak vagy élettársak együttes felhasználása esetén közösen lehet beadni a támogatás igénylését.
 • A támogatást csak egy alkalommal lehet igénybe venni, tehát ha nem használjuk ki a teljes összeget, nem lehet a fennmaradó támogatást újra igényelni.
 • Az igénylőnek nem lehet 5000 forintot meghaladó köztartozása.
 • Ha a szülők lakóhelye nem ugyanaz:
  azon szülő jogosult a támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van (feltéve, hogy másik gyermek nem él együtt a másik szülővel)
  mindkét szülő a támogatás 50 százalékára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével,
  az egyik szülő lemondhat a másik javára a támogatás ráeső részéről.

Társadalombiztosítással kapcsolatos feltételek:

Legalább az egyik igénylőnek egy éves, folytonos tb-jogviszonyt kell felmutatnia. Ez több módon is igazolható:

 • a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel – ide nem értve az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt,
  külföldi munkaviszony,
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,
 • nappali tagozatos hallgató köz- vagy felsőoktatásban,
 • gyermekgondozási díjban részesül.
 • Egybefüggően legfeljebb 30 napos szünetelés lehetséges a tb-jogviszonyban.
 • Ha az igénylő özvegy, akkor az elhunyt szülő korábbi tb-jogviszonya a halál időpontjától számítva egy évig jogosíthat az igénylésre.

A támogatásból felújított ingatlannal kapcsolatos feltételek:

 • Az igénylőnek a felújított lakásban vagy házban kell legalább egy gyermeket kell nevelnie vagy várnia.
 • A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő, illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50 százalékos mértékű tulajdonos.
 • Az igénylő (együttes igénylés esetén mindketten) és a jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban lakik legalább egy éve. Ez alól kivétel:
  • ha az ingatlanba az igénylést megelőző egy éven belül költöztek be,
  • az igénylő szolgálati lakásban élt az igénylést megelőzően egy éven belül.
  • Egy lakás akár több alkalommal is felújítható, ha az előző igénylő időközben eladta a lakást, és arra a vevő is igényel támogatást.

Számlabenyújtás szabályai:

 • A kiállított számlának az igénylő nevére kell szólnia.
 • A támogatás az 5 százalékos áfával kiállított számlára nem vehető igénybe.
 • A számlát kiállító kivitelező nem lehet sem közeli hozzátartozója, sem élettársa az igénylőnek.
 • Ugyanaz a számla nem számolható el két különböző állami támogatásnál.

Az otthonfelújítási hitel feltételei:

 • Az igényelhető hitel összegének felső határa 6 millió forint.
 • A futamidő maximum 10 év.
 • A kölcsön nettó ügyleti kamata maximum 3 százalék.
 • A hitellel állami kamattámogatás jár.
  A kölcsön díjmentesen előtörleszthető az utóbb megszerzett otthonfelújítási támogatásból.
 • Ha a lakásfelújítási hitel előtörlesztésére az otthonfelújítási támogatáson túl a jelzáloghitel-elengedés is felhasználható, ebben az esetben:
  amennyiben a fennálló tőketartozás és járulékainak összege alacsonyabb az otthonfelújítási támogatás összegénél, és az igénylő a jelzáloghitel-elengedést is igénybe vette a felújítási hiteltartozás csökkentésére, akkor az otthonfelújítási támogatás összege nem lehet magasabb, mint a felújítási összeg, valamint a lakásfelújítási hitelre igénybe vett jelzáloghitel-elengedés összegének különbözete.

Mire lehet felhasználni a támogatást?

Az alábbi munkálatokra lehet igényelni az otthonfelújítási támogatást:

 • víz-, csatorna-, áram-, gázszolgáltatás bevezetése, belső és külső hálózatának kiépítése vagy cseréje
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amelynek nincs ilyen helyisége
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is
 • épület külső festése, színezése, szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelést
 • külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése, cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje, felújítása,
  épület tetejének cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető (kémény) építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése vagy cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer új telepítése vagy cseréje,
 • épület belső terének felújítása, beleértve
 • a helyiségek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, galéria építését,
  belső lépcső kialakítását vagy cseréjét,
 • szaniterek beépítését és cseréjét,
 • villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását, cseréjét,
 • belső nyílászárók, párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét és felújítását,
 • lámpák, világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • a lakással azonos helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (pl. nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása, kerítés kialakítása,
  gépjárműtároló építése, és nyitott autóbeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje, télikert építése,
 • akadálymentesítés,
 • alapozás megerősítése,
 • beépíthető bútor és konyhai gép beépítése, cseréje,
 • melegvízrendszer kialakítása, korszerűsítése, elemeinek cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése és elemeinek cseréje,szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése és cseréje.