Ingatlannet.hu logo

Módosítást tervez a kormány a csoknál: itt vannak a részletek

Változhatnak a csok és a falusi csok feltételei a kormány által közzétett jogszabálytervezet szerint. Enyhülnek a bentlakásra vonatkozó feltételek, több idő lesz a korszerűsítésekre és egy újabb település is bekerül a kedvezményezett körbe.

 

Az állami lakástámogatásokra vonatkozó módosító tervezet jelent meg a kormany.hu oldalán, mely érinti a családi otthonteremtési kedvezményt, röviden a csokot és a falusi csokot is.

 

Mi változna a falusi csoknál?

A korszerűsítésre vonatkozó könnyítés, hogy a munkálatok befejezésére vonatkozó határidő lejárta előtt egy alkalommal lehet kérni a vállalt korszerűsítési munkálatokra vagy azok bekerülési költségeire vonatkozó szerződés módosítását. Ezt azonban csak az alábbi feltétellel lehet megtenni:

  • a költségvetés csökkentése esetén: ha a még fennmaradó bekerülési költség összege már nem éri el a megítélt támogatási összegből a módosítás hatálybalépéséig még nem folyósított összeget, akkor a továbbiakban a csok legfeljebb a még fennmaradó bekerülési költséggel megegyező összegben nyújtható.
  • Illetve, ha a korábban vállalt, de nem teljesített korszerűsítési munkálatokra nézve már folyósítottak támogatást, akkor ezzel az összeggel csökkenteni kell a még igénybe vehető, de még nem folyósított csok összegét. Ez alól kivételt jelent, ha a hátralévő korszerűsítési munkálatok bekerülési költsége eléri vagy meghaladja a még nem folyósított támogatás és a korábban vállalt, de nem teljesített korszerűsítési munkálatokra eső, már folyósított támogatás összegét.

 

A falusi csok esetében további, minden igénylőre vonatkozó módosítás lehet, hogy a korszerűsítési munkálatok elvégzésére előírt határidő 1 évvel meghosszabbíthatóvá válik. Ez azt jelenti, hogy az eredeti, a szerződés megkötésétől számított három év meghosszabbítható még egy évvel.

 

Ezenkívül egy újabb településsel bővülne a preferált kistelepülések listája, a tervezet szerint a Csongrád-Csanád vármegyében található Tömörkény is felkerülne a listára.

 

Mi változna a csok esetében?

A szülőknek jelentene könnyítést az a módosítás, miszerint a jelenlegi 60 napról 90 napra hosszabbodna a vállalt gyermekek megszületésének bejelentésére vonatkozó határidő.

 

A tervezet szerint a csokos ingatlanba be lehetne jelenteni a vállalkozás székhelyét akár utólag is. Így a támogatási jogviszonyt követően létrejött gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozások székhelyét bejelenthetik a csokkal érintett ingatlanba, ahogy arra a támogatási jogviszony létesítésével egyidejűleg jelenleg is lehetőség van. Feltétel azonban, hogy a támogatás folyósítása előzze meg a vállalkozás alapítását vagy az abban szerzett többségi tulajdonrész megszerzését.

 

A csok esetében érdemi adminisztrációs könnyebbséget jelent majd, hogy megszűnhet a támogatott személy lakcímbejelentésének igazolási kötelezettsége. Eddig ezt a támogatást igénybe vevőnek a hitelező bankjánál kellett igazolnia a lakcímkártyával, amelyen már a támogatásban szereplő lakóingatlan szerepel. Ehelyett majd a Magyar Államkincstár ellenőrzi, hogy a lakcímlétesítés megtörtént. Erre a jelenlegi szabályok szerint 90 nap van a csok folyósítását követően. Az automatikus ellenőrzés a tervek szerint csak a hatályba lépést követően, az új igényléseknél kezdődne meg.

 

Enyhülnek továbbá a bentlakásra vonatkozó feltételek is. Kivételes esetben eddig is meg lehetett szakítani a bentlakást bizonyos élethelyzetekben, a módosító szerint viszont két esetben még tovább enyhülnek a feltételek. Ez azt jelentené, hogy a támogatás folyósítását követő 90 napos, a bentlakás igazolására vonatkozó határidő, illetve a 10 éves bentlakási kötelezettség alól is kivételt lehet tenni, ha:

  • a támogatott szülő gyermeke átmenetileg nem a támogatott ingatlanban él (például a tanulmányai miatt),
  • a támogatott szülő és gyermeke szolgálati lakásban élnek a szülő munkája miatt.

 

Technikai részlet, de bevezetnék az életvitelszerű bentlakás fogalmát, illetve bekerülnének a rendeletbe a kisajátítás miatti elidegenítés szabályai, valamint pontosítják a gyermekelhelyezésre és a lakóhely létesítésére vonatkozó rendelkezések a törvényi szabályozással való összhang érdekében.